De Langeweg (N665) tussen Arnemuiden en Lewedorp, die de afgelopen weken veiliger werd gemaakt, wordt donderdag  door de provincie heropend.

Sinds eind september is de Langeweg afgesloten voor de werkzaamheden aan het twee kilometer lange traject.

De vernieuwde fietspaden moeten de route veiliger maken. Hiervoor waren deze paden erg smal. "Daardoor konden we bij gladheid niet strooien", aldus de provincie Zeeland, beheerder van de weg. "Het gevolg is dat fietsers en bromfietsers in de winter regelmatig over de hoofdrijbaan rijden. Dat leidt tot gevaarlijke situaties."

Met nieuwe fietspaden van 2,2 meter breed zijn die problemen volgens de provincie van de baan.

Hoofdrijbaan

Ook de hoofdrijbaan is aangepakt. "Omdat er relatief weinig verkeer rijdt over de Langeweg, krijgt de route de functie van erftoegangsweg." Op zo'n type weg geldt een maximumsnelheid van zestig kilometer per uur.

"De weg wordt smaller en er komen plateaus om de gewenste snelheid af te dwingen. De route tussen Arnemuiden en Sloedam wordt daarmee veiliger, terwijl de impact op het landschap beperkt blijft."

De hoofdrijbaan is nu nog 6,8 meter breed en dat wordt 5,5 meter. Een berm van anderhalve meter breed ligt tussen de hoofdrijbaan en het fietspad en die wordt deels verhard met doorgroeistenen.