De cliëntenraad van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) is op zoek naar nieuwe mensen.

Enkele leden vertrekken binnenkort, daarom moeten hun posities worden ingevuld.

Vice-voorzitter Ank Buizer raad het iedereen aan. Nieuwe leden gaan volgens haar een uitdagende en ongetwijfeld leuke tijd tegemoet.

De cliëntenraad van het ziekenhuis bestaat sinds het einde van de jaren ’90. Het orgaan heeft het in het begin niet makkelijk gehad, maar heeft nu een invloedrijke positie weten te verwerven.

Raad van bestuur

Dat is volgens Ank Buizer van de cliëntenraad mede te danken aan de huidige raad van bestuur met Claudia Brandenburg en Lisette te Velde. "Zij stellen het belang van de patiënten voorop. Daarom worden ook wij bij nagenoeg alles betrokken. Dat maakt het leuk werken voor ons. We krijgen binnenkort een ambtelijk secretaris, net als de ondernemingsraad. Dat zie ik ook als een vorm van erkenning", zegt Buizer, die vice-voorzitter is.

Achterban

"We behartigen de belangen van iedereen die een klant van het ziekenhuis kan worden", legt de Kloetingse uit. "Iedereen dus eigenlijk", voegt ze er lachend aan toe. "Je kunt ‘s ochtends gezond naar je werk gaan en ‘s avonds klant zijn van het ADRZ. Dat is het vreemde. Vanwege die enorme achterban is het belangrijk dat er diversiteit zit in de raad, in leeftijd, maar ook qua achtergrond."

Net als de achterban is het werkpakket omvangrijk. "Als je wilt, kun je er aan dagtaak van maken." 

De cliëntenraad wordt bijna overal bij betrokken, zolang het de patiënten aangaat. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Prijs

Een van de grootste verdiensten van de cliëntenraad is het bedenken en maken van de zogenoemde patiënt-effectrapportage: een hulpmiddel waardoor er bij plannen en veranderingen in de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis de patiëntenbelangen tijdig worden betrokken.

Daarvoor kreeg het ziekenhuis zelfs een prijs van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ).

Mensen die interesse hebben in de functie, kunnen contact opnemen via de website.