De twaalf gemeenten in het politiedistrict Zeeland gaan dezelfde maatregelen treffen als er in een pand soft- of harddrugs worden aangetroffen.

Er komt één beleid tegen drugsoverlast. Dat hebben de burgemeesters afgesproken met de politie en het openbaar ministerie.

Tot nu toe was de ene gemeente strenger dan de andere. Het nieuwe, strenge beleid is gebaseerd op het zogenaamde Damocles-beleid.

Zonder waarschuwing

Panden kunnen voortaan zonder waarschuwing worden gesloten als er softdrugs wordt gevonden. Er moet dan wel een bepaalde hoeveelheid zijn aangetroffen en sprake zijn van een vorm van professionaliteit. Als betrokkenen een criminele achtergrond hebben, gaat een burgemeester ook sneller tot sluiting over.

Als er een handelshoeveelheid harddrugs in een woning of winkel wordt gevonden is sluiting het onvermijdelijke gevolg. Een pand kan maximaal 24 maanden dicht moeten.

Coffeeshops

De Zeeuwse gemeenten, op Tholen na, hebben ook afspraken gemaakt over de handhaving rondom coffeeshops. In Zeeland zijn coffeeshops in Goes, Terneuzen en Vlissingen. De burgemeesters kunnen optreden tegen overtredingen van de exploitatievergunning en de gedoogverklaring. De strengste maatregel is het intrekken van deze laatste verklaring.

De gemeenten benadrukken dat er in sommige gevallen sprake kan zijn van verzachtende of juist verzwarende omstandigheden, ondanks het uniforme beleid. De burgemeesters kunnen dan afwijken van de afspraken.