UTRECHT - Hoewel mensen wel nadenken over hun wensen bij ziekte en gezondheid en ook over hun levenseinde, worden deze niet vastgelegd in een wilsverklaring.

Van de mensen die wel zo'n verklaring hebben, worden de wensen niet besproken met de zorgverleners maar alleen met naasten.

Dat blijkt uit de meldactie van patiëntenkoepel NPCF waar bijna 11.000 mensen aan deelnamen. Van hen heeft 13 procent een wilsverklaring.

Moeilijk

Van de mensen die hun wensen niet hebben vastgelegd, heeft driekwart daar wel in ieder geval eens over nagedacht. Volgens de NPCF blijkt vaak dat mensen het moeilijk vinden om keuzes te maken die nog niet aan de orde zijn of weten ze niet hoe de wilsverklaring opgesteld moet worden.

Op 14 juni komt er een brochure uit over het bespreekbaar maken van het levenseinde, die wordt uitgegeven door onder meer artsenkoepel KNMG en diverse patiënten- en ouderenorganisaties.