AMSTERDAM - Vrouwen zouden pieken in hun boosheid wanneer ze tussen de 41 en 50 jaar oud zijn, tegen de menopauze.

Zo blijkt uit het online onderzoek 'Boze vrouwen, vluchtende mannen', waarbij 227 mensen (59 procent vrouw, 41 procent man) werden ondervraagd. Tweederde van de ondervraagde vrouwen zei dat boosheid 'er nu eenmaal bij hoort', voor 9 procent is het 'een bron van creativiteit' en 4 procent noemt het 'bitter noodzakelijk'.

Slechts een op de vijf gelooft erin dat het pratend opgelost kan worden.

Van de ondervraagde vrouwen onder de 20, vindt slechts 17 procent dat boosheid erbij hoort, 50 procent zegt het ook pratend te kunnen oplossen. Na de 50 zakt de woede weer, van de vrouwen boven de 50 zegt 44 procent dat de boosheid er nu eenmaal bij hoort en vindt 40 procent (twee keer zo veel als bij de veertigers), dat er over te praten valt.

Partner

Een partner hebben veroorzaakt ook meer boosheid. Het percentage vrouwen dat aangeeft nooit boos te worden is bij single vrouwen drie keer zo hoog als bij vrouwen die wel een partner hebben. Daarnaast is de woede bij vrouwen met partner ook vaak heftiger.

Bijna een kwart van de partnerlozen denkt nog bereid te zijn een gesprek te voeren bij overspel. Daarnaast zegt 28 procent van de vrouwen met partner dat de boosheid vaak plotseling op kan komen, terwijl dat bij partnerlozen slechts 11 procent is.