AMSTERDAM - De kans op een langdurig depressieve periode is meer dan twee keer zo groot bij mensen die elf of meer uren per dag werken in vergelijking tot mensen die dat zeven tot acht uur per dag doen.

De onderzoekers van het Finnish Institute for Occupational Health en het University College London volgden meer dan 2000 Britse ambtenaren van middelbare leeftijd en publiceerden hun bevindingen in het online tijdschrift PLoS ONE van deze week.

Er blijkt een duidelijke koppeling tussen overwerk en depressie, aldus de auteurs van het artikel. Ook na correctie van de resultaten voor mogelijke verschillen in levenswijze, demografie en werkgerelateerde factoren, kwamen de onderzoekers tot dezelfde conclusies.

In de loop van de tijd zijn er verschillende andere studies naar hetzelfde onderwerp gedaan met verschillende resultaten. De onderzoekers benadrukken echter dat het moeilijk is de resultaten tussen de studies te vergelijken omdat er geen definitie is voor wanneer werk overwerk is.

Auteur Marianna Virtanen benadrukt dat af en toe overwerk mogelijk voordelen voor het individu en de samenleving heeft. Het is echter wel belangrijk te weten dat iemand die extreem lange dagen maakt een grotere kans heeft op een zware depressie.