WAGENINGEN - Ook wanneer ze weten dat hun eten calorierijk is, passen de meeste mensen hun eetgewoonten niet aan.

Tot die verrassende conclusie komt Pleunie Hogenkamp van Wageningen University & Research centre.

Hogenkamp liet studenten twintig dagen lang energierijke of energiearme yoghurt eten, gerechten die duidelijk van elkaar te onderscheiden waren door de smaak. De proefpersonen bleken hardleers.

Tegen de verwachting in gingen de proefpersonen niet minder eten van de yoghurt met een hoge calorische waarde. Daarbij maakte het ook geen verschil of het om dikke of dunne yoghurt ging.

Experiment

Een tweede experiment maakte duidelijk dat proefpersonen hun gedrag wel een beetje aanpassen als er een combinatie gemaakt wordt met ander eten. Studenten die vooraf laag energetische pudding aten, namen méér van het vervolgvoedsel dan proefpersonen die een energierijke pudding hadden gegeten.

Maar die aanpassing compenseerde het verschil nauwelijks: de 'energierijke groep' at nóg ruim 500 calorieën meer.

Eetgedrag blijkt dus lastig te beïnvloeden. "We lijken wel te kunnen leren", zegt Hogenkamp, "maar we doen vervolgens niet zoveel met die informatie."