AMSTERDAM - Volgens bijna 60 procent van de Nederlandse vrouwen is een man die gemakkelijk een praatje maakt het beste ingrediënt voor een geslaagde versierpoging.

Zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Axe, uitgevoerd door Panelwizard onder 510 Nederlanders vanaf 16 jaar. Zowel vrouwen als mannen zijn door middel van een enquête ondervraagd over het belang van geur.

Vrouwen noemen dronkenschap, een zweetlucht en een slechte adem als grootste afknappers. Terwijl voor 30 procent van de vrouwen dronkenschap de grootste afknapper is, zijn mannen zich daar met 20 procent minder van bewust. Zij denken dat vrouwen eerder afknappen op een slechte adem, hoewel slechts 5 procent van de mannen kauwgom bij zich heeft.

Vlotte babbel

Een man met een vlotte babbel heeft volgens de ondervraagde vrouwen de meeste kans van slagen, hoewel te hard van stapel lopen ook een goede reden is om iemand af te wijzen, vooral volgens jongeren (11 procent).