AMSTERDAM - Stelletjes die ruziën tijdens de huwelijksreis hebben op de lange termijn meer kans op een onstuimig huwelijk dan pasgetrouwden die geen conflict hebben tijdens de huwelijksreis.

Dit blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Ohio. Gedurende een periode van twintig jaar werden bijna 1.000 getrouwde stellen ondervraagd over echtelijke strijd.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat wanneer koppels samen oud worden, de mate van hun ruzies hetzelfde blijft gedurende hun huwelijk. 22 procent van de stellen die ruzieden tijdens hun huwelijksreis, waren dan ook eerder geneigd om door te blijven ruziën tijdens de rest van hun getrouwde leven, zo meldt Daily Mail.

Groeperingen

De onderzoekers verdeelden de stellen bovendien in groepen van hoge, middelmatige en lage hoeveelheid ruzies binnen het huwelijk. Er werd ontdekt dat de laatste groep beter kon overleggen en beslissingen kon maken met elkaar dan de anderen. Ook bleek deze groep meer te geloven in een traditioneel levenslang huwelijk.

Dit concludeerden de onderzoekers nadat ze keken naar hoe het conflict was gerelateerd aan het totale huwelijksgeluk, door de huwelijken in vier algemene types te verdelen: vluchtig, degelijk, vijandig en ontwijkend. De resultaten suggereren dat er mogelijk twee types zijn van koppels die relatief weinig conflicten hebben.

Types

De stellen met een lage hoeveelheid ruzies, waarbij de echtgenoten samen goede beslissingen konden maken (54 procent), vielen voornamelijk binnen de categorie degelijk huwelijk. Zij hebben een hoog tot middelmatig geluksniveau, weinig ruzie en binnen deze groep komen het minst vaak echtscheidingen voor.

De andere koppels die weinig ruzie maakten (6 procent), bleken in een ontwijkend huwelijk te zitten. Hier was sprake van meer traditionele relaties, waar mannen niet betrokken waren bij het huishouden en waar werd geloofd in een levenslang huwelijk.

Bijna een vijfde van de ondervraagden bleek in een vluchtig huwelijk te zitten. Binnen deze huwelijken vonden de regelmatig ruzies plaats. De rest van de ondervraagden zat in een vijandig huwelijk en hadden de meeste kans om te scheiden.