DEN HAAG - Vibrators en dildo's die de weekmakers ftalaten of nonylfenol bevatten, kunnen veilig gebruikt worden tot tien uur per week.

Dat concludeert de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit na een risicobeoordeling van deze producten.

De nVWA heeft 36 vibrators en dildo's onderzocht die bestonden uit weekgemaakt pvc. De meest toegepaste weekmakers waren de ftalaten DEHP, DINP, en DIDP. Ook werd de weekmaker nonylfenol aangetroffen. Uit laboratoriumonderzoek bleek dat kleine hoeveelheden van deze stoffen vrijkomen.

Schade

Het is te verwachten dat deze stoffen ook tijdens het gebruik vrijkomen en in het lichaam worden opgenomen. Bij gebruik langer dan 10 uur per week is de blootstelling aan ftalaten te hoog.

Hetzelfde geldt voor de stof nonylfenol. Schadelijke gezondheidseffecten van deze stoffen zijn daarom bij intensief gebruik niet uit te sluiten. Ftalaten kunnen bijvoorbeeld nierschade veroorzaken

Voor andere weekmakers is de verwachte blootstelling ook bij langdurig gebruik voldoende laag en veilig.

Advies

Ftalaten en nonylfenol zijn niet verboden in erotisch artikelen. Vandaar dat nVWA de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport adviseert om fabrikanten te verplichten om te vermelden waar de artikelen van zijn gemaakt, zodat de consument zelf kan kiezen.

Daarnaast zou op de verpakking van glijmiddelen moeten komen te staan of ze oliehoudend zijn. De olie bevordert namelijk de afgifte van ftalaten.