AMSTERDAM - Aardiger zijn voor anderen en elkaar helpen, blijkt steeds belangrijker gevonden te worden.

Dit blijkt uit onderzoek van een non-profitorganisatie, waaraan 24.000 mensen uit zestien verschillende landen, waaronder Nederland, deelnamen.

Mensen zijn in het dagelijks leven hulpvaardig. Zo heeft 81 procent onlangs iemand voorgelaten in de rij, is 65 procent opgestaan om iemand te laten zitten in een drukke trein en heeft 77 procent iemand de weg gewezen.

Opmerkelijk is dat mensen die actief zijn op social media als Facebook, Twitter, LinkedIn en Hyves bovengemiddeld socialer zijn in het dagelijks leven. De landen met de meest vriendelijke inwoners zijn Mexico, India en Brazilië.

Meer betekenis

Naast de alledaagse vorm van aardig zijn, willen mensen ook echt iets betekenen voor anderen. Waarschijnlijk heeft de financiële crisis ervoor gezorgd dat 37 procent van de ondervraagden aangeeft dat het gevoel om van waarde te zijn voor anderen de afgelopen drie jaar sterker is geworden.

Bijna 60 procent zou graag nog meer willen doen voor anderen, maar komt nu niet verder dan geld geven aan goede doelen. Het ontbreekt hen aan tijd, middelen, energie en inspiratie.

Zin van het leven

74 procent van de deelnemers vindt dat anderen helpen de manier is om zin te geven aan het leven. Dit wordt dan ook niet als een luxe behoefte gezien, maar als een basale. Slechts 16 procent geeft aan niet op zoek te zijn naar een manier om het leven zin te geven.