De leden van de Nederlandse Rugby Bond (NRB) hebben zaterdag een mogelijk faillissement voorkomen. Tijdens een bijzondere Algemene Ledenvergadering in Amsterdam werd een herstelplan vrijwel unaniem aangenomen. 

Een grote meerderheid van alle 12.000 leden van de noodlijdende bond gaat meebetalen aan het plan dat een tekort van ruim een miljoen euro moet wegwerken, zo maakte de NRB bekend.

De acute zorgen, mede veroorzaakt door de olympische ambities van de bond met de Sevens-vrouwen, openbaarden zich in december en werden het zittende bestuur fataal. De opvolgers onder leiding van voorzitter Janhein Pieterse stelden een ingrijpend herstelplan op dat zaterdag op goedkeuring werd onthaald.

Het plan komt er onder meer op neer dat de leden een extra bedrag van ruim zes ton bijdragen. Daarnaast zal er een fikse sanering worden doorgevoerd en komt er meer toezicht op de financiën.

Steun

''Dat de verenigingen vrijwel unaniem ons herstelplan hebben omarmd, is een geweldige steun in de rug'', meldde Pieterse na afloop van de vergadering. Ook onze nationale en internationale partners, zoals World Rugby en NOC*NSF, stellen zich uiterst constructief op."

"Omdat wij met vrijwel alle crediteuren een akkoord hebben bereikt, kan het bestuur nu op een realistische wijze bouwen aan de financiële gezondmaking van de bond en aan de sportieve toekomst van het Nederlandse rugby.''

De leden eisten wel een onderzoek naar hoe het zo ver heeft kunnen komen.