296.000 werknemers hebben een relatie met een collega, dat betekent dat er 148.000 stellen zijn die bij hetzelfde bedrijf werken.

Dat komt neer op 4 procent van de Nederlandse werknemers.

Zo blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2012.

In de landbouw en financiële dienstverlening komen de meeste relaties voor, 6 procent heeft een partner die bij hetzelfde bedrijf werkt.

In de bedrijfstakken energievoorziening en delfstoffenwinning vormen slechts 2 procent van de werknemers een paar.

Beweeg de cursor over het diagram om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c) NU.nl/Jerry Vermanen

De kans dat collega's een relatie krijgen wordt beïnvloed door de grootte van het bedrijf, de samenstelling van het personeelbestand en het aantal tijdelijke contracten.

Naarmate een werknemer korter in dienst is, is de kans op een relatie met een collega kleiner.

Het CBS heeft alleen samenwonende of getrouwde stellen geteld.

Bedrijven

Nederlandse bedrijven gaan over het algemeen ontspannen om met vaste relaties onder hun personeelsleden. Situaties zoals in de Verenigde Staten, waar sommige bedrijven hun werknemers verbieden buiten werktijd met elkaar om te gaan, zijn in de Nederlandse arbeidsverhoudingen ondenkbaar.

"Die Non Dating Policy is in de VS ontstaan uit angst voor schadeclaims wegens seksuele intimidatie van ondergeschikten door hun leidinggevenden", zegt prof. Evert Verhulp, als hoogleraar arbeidsrecht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. "In Nederland gaan we daar gelukkig wat rustiger mee om."

Wel hanteren sommige bedrijven een meldingscode bij relaties, bijvoorbeeld wanneer een van de partners op een vitale positie werkt. ,"Denk aan een verhouding tussen een leidinggevende en ondergeschikte", aldus de hoogleraar. "Dan kunnen de onderlinge verhoudingen op een afdeling veranderen."

Melding

Die meldingscode bij vaste relaties vindt hij onder bepaalde omstandigheden acceptabel, bijvoorbeeld bij banken of op afdelingen waar grote geldstromen omgaan. Verhulp: "Een bedrijf wil op sommige posities, waar bijvoorbeeld integriteit of controletaken een rol spelen, geen vertroebelende werkverhoudingen."

Toch valt het aantal arbeidsconflicten door ontstane relaties volgens Verhulp mee. Bij grote ondernemingen volgt meestal overplaatsing. "Bij kleine bedrijven valt soms niet meer te werken en vertrekt een van beide partners vrijwillig."