DEN HAAG - Het kabinet maakt de komende jaren 100 miljoen euro vrij voor bestrijding van werkloosheid onder ouderen en onder jongeren, en voor de bouwsector.

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft dat woensdag gezegd na sociaal overleg tussen het kabinet, werkgevers en werknemers.

Asscher zei dat het kabinet in het overleg met de sociale partners de komende tijd bereid is verder te kijken dan het regeerakkoord. Alles kan wat hem betreft aan de orde komen. Asscher sprak van een goede start van het overleg en sprak vertrouwen uit in de volgende sessies.

Premier Mark Rutte sprak na afloop van een ''intensief gesprek'' dat in een ''goede sfeer'' was is verlopen. Rutte zei dat onder meer gesproken was over de arbeidsmarkt, over de bouwsector en over de jeugdwerkloosheid.

Het kabinet praat de komende maanden verder met de sociale partners.

VNO-NCW

Voorman Bernard Wientjes van VNO-NCW zei dat de twijfel of het kabinet wel ernst wilde maken met het overleg met de sociale partners wat hem betreft nu weg is.

Hij was blij met een toezegging die minister Stef Blok (Wonen) dinsdag in de Senaat deed om nog eens te kijken naar mogelijkheden om de regels rond de aflossingsvrije hypotheek te versoepelen.

FNV

FNV-voorzitter Ton Heerts zei dat de werknemers nog altijd veel bezwaren hebben tegen maatregelen in het regeerakkoord, zoals het verkorten van de WW-duur, maar dat er geen redenen zijn bij de pakken neer te gaan zitten. ,,Wij voelen ook onze verantwoordelijkheid om te knokken voor banen.''

CNV

'Het is hard nodig dat kabinet en sociale partners gezamenlijk hun schouders eronder zetten om door deze zware tijden te komen. Vertrouwen is daarbij het sleutelwoord."

"We richten ons, ook na de CPB-cijfers van vandaag, vooral op drie procentnorm, maar we moeten voorkomen dat we ons alleen maar bezighouden met een negatieve duiding van de cijfers en ramingen", aldus Jaap Smit, voorzitter van CNV.