AMSTERDAM - De pensioenshervormingen hebben ertoe geleid dat veel Nederlanders niet meer zullen krijgen dan 50 procent van hun laatstverdiende loon.

Dat blijkt uit berekeningen van Syntrus Achmea en de Volkskrant.

Tweederde van de bevolking verwacht nog een pensioen van 70 procent van het laatstverdiende loon, terwijl dat alleen voor de laagste inkomensgroepen realistisch is. De krant stelt dat 50 tot 60 procent het hoogst haalbare is voor de meeste Nederlanders.

Door diverse hervormingen zijn pensioenen de laatste vijftien jaar met 15 tot 35 procent gedaald. Dit houdt in dat een twintiger van nu ongeveer tien jaar langer dan hun grootouders moeten doorwerken.

Pensioensopbouw

Vanaf 2015 wordt de jaarlijkse pensioensopbouw met 0,5 procentpunt verlaagd. Dat haalt 7 tot 9 procent van de pensioenen af. Door de afwezigheid van een prijscompensatie gaat daar nog eens 5 procent van af.

Pensioenschade

De totale schade voor lage inkomens bedraagt ongeveer 16 procent. Hoge inkomens van twee tot drie keer modaal leveren 34 procent in. De schade voor de lage inkomens is volgens het onderzoek beperkt, omdat zij weinig aanvullend pensioen opbouwen.

Pensioenpremies en pensioenkortingen zijn nog niet meegenomen in de berekening.