Zorg om zorgpremie zzp'ers

AMSTERDAM – De invoering van een inkomensafhankelijke zorgpremie, zoals in het regeerakkoord van de VVD en de PvdA staat, raakt ook het groeiende leger Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp’ers).

Van alle plannen in het maandagmiddag gepresenteerde regeerakkoord is tot nu toe de meeste commotie ontstaan over het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie.

Belangenbehartigers van zzp’ers wijzen erop dat deze maatregel ook zelfstandigen in de portemonnee zal raken.

Net als voor de rest van Nederland geldt: de plannen hebben vooral gevolgen voor de groep met een (hoger) midden inkomen, aldus Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), stichting ZZP Nederland en FNV Zelfstandigen.

Bijdrage Zvw

De inkomensafhankelijke zorgpremie, die in 2014 zou moeten ingaan, betekent dat de premie voor de basisverzekering omlaag gaat naar 20 euro per maand. Daar staat een inkomensafhankelijke premie over het bruto-inkomen van 11,1 procent tegenover.

Daarnaast betalen zelfstandigen een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), die bij werknemers op het salaris wordt ingehouden. Momenteel geldt voor zelfstandigen een verlaagd tarief van 5 procent, maar volgens PZO zijn er plannen om dat gelijk te trekken met het normale tarief (nu 7,1 procent). "In tegenstelling tot de werknemer, moet de zzp’er dit geheel uit eigen zak betalen", aldus het platform.

"Uit de plannen rondom de zorgpremie blijkt opnieuw dat op allerlei manieren het financiële vloerkleed onder de voeten van de zzp’er wordt weggetrokken." PZO zegt het gesprek aan te willen gaan met de politiek over de inkomensafhankelijke zorgpremie.

Tweede verhoging

Stichting ZZP Nederland, dat de belangen van 23.000 zelfstandigen behartigt, is van mening dat zo’n systeem niet past in de huidige economische crisis.

"Het gehele systeem van de Zorgverzekeringswet 2006 gaat volledig ten onder terwijl de zorg alleen maar duurder wordt. Als we niet oppassen, zal de concurrentie tussen zorgverzekeraars verdwijnen. Dat maakt de kosten voor zorg alleen maar hoger en dan zal een tweede verhoging niet kunnen uitblijven", aldus ZZP Nederland.

Commissie-Van Dijkhuizen

FNV Zelfstandigen stelt dat de plannen de zzp’er absoluut in de portemonnee raken. "Maar wat voor zzp’ers geldt, geldt ook voor anderen", zegt directeur Linde Gonggijp tegen NUzakelijk.nl. "We houden de gevolgen van de inkomensafhankelijke zorgpremie voor zelfstandigen nauwlettend in de gaten. Zeker in combinatie met de belastingplannen van de commissie-Van Dijkhuizen."

Het verdwijnen van de zorgtoeslag – waar ook een groep zelfstandigen aanspraak op maakt – scheelt volgens Gonggijp wel "een hoop administratief gedoe".

Einde oefening

Ook ZZP Nederland benadrukt in de reactie zich vooral zorgen te maken over de zorgkosten in combinatie met de andere plannen die er liggen, zoals het afschaffen van de zelfstandigen- en startersaftrek.

"Dat we allemaal moeten inleveren is een uitgemaakte zaak. Maar het zou kunnen zijn dat deze maatregelen voor menig zelfstandige met een laag inkomen wel eens einde oefening kunnen betekenen en dat er massaal een beroep wordt gedaan op de algemene bijstand."

Tip de redactie