DEN HAAG - De AOW-leeftijd gaat nog iets sneller omhoog dan aanvankelijk gepland.

VVD en PvdA hebben in hun deelakkoord voor volgend jaar afgesproken dat in 2018 de AOW-leeftijd op 66 jaar staat, een jaar eerder dan tot nu toe de bedoeling was.

Zoals afgesproken stijgt de AOW-leeftijd vanaf volgend jaar met 1 maand, en loopt die in de jaren daarna op naar 67 jaar. In het nieuwe tijdpad komt de AOW-leeftijd in 2021 op 67 jaar uit. Vanaf 2016 loopt de leeftijd sneller op dan in de huidige kabinetsplannen.