DEN HAAG - Op veel kleine bouwlocaties wordt onveilig gewerkt met steigers, ladders en trappen, meldt de Inspectie SZW woensdag.

Uit controles blijkt dat op ruim 650 bouwplaatsjes in diverse Nederlandse binnensteden (84 procent) niet aan de eisen wordt voldaan. In 265 gevallen was de situatie zelfs zo gevaarlijk dat het werk is stilgelegd.

Jaarlijks vinden 10 tot 15 ongevallen met dodelijke afloop plaats bij bouw en onderhoud van woningen, kantoren en fabrieken. De meest voorkomende oorzaak is dat mensen van een ladder of steiger vallen.

Omdat het door de beperkte ruimte op kleine bouwlocaties vaak lastig is om bouwmateriaal en klimmaterieel aan te voeren en op te slaan, is het hier ook vaak extra moeilijk om aan alle veiligheidsvoorschriften te voldoen.

De inspectie stelt vast dat vaak niet alle onderdelen aanwezig zijn of dat bijvoorbeeld leuningen, remmen voor de wielen van zogeheten rolsteigers of diagonalen die de constructie moeten stabiliseren ''gemakshalve'' niet worden gebruikt.

Keuren

Uit de controles is eveneens gebleken dat kleine bedrijven hun ladders en trappen vaak niet jaarlijks laten keuren. Volgens de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, realiseren vooral veel zzp’ers, zelfstandige ondernemers zonder personeel, zich niet dat deze verplichting op bouwlocaties ook voor hen geldt.

Alle bouwbedrijfjes die onveilig werkten, hebben onder druk van SZW de risico’s inmiddels weggenomen. Er zijn 71 boetes opgelegd, waarvan drie aan werknemers die onveilig werkten terwijl de werkgever wel had gezorgd voor een veilige werkplek.