AMSTERDAM - Banken die in de nasleep van de affaire-Vestia minder geld uitlenen aan woningcorporaties zetten de continuïteit van de bouwsector op het spel. Dat zegt FNV Bouw woensdag.

Deze week werd bekend dat banken zich terugtrekken uit de corporatiesector, vermoedelijk omdat ze onzeker zijn of de corporaties hun financiële verplichtingen wel na kunnen komen.

Zo staat de derivatenportefeuille van corporatie Vestia door de lage rentestand 2,6 miljard euro in de min, maar de corporatie uit Rotterdam kan dit bedrag niet zelf ophoesten. Om de banken onder druk te zetten, nam het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) een hypotheek op praktisch al het vastgoed van Vestia.

Corporatie Portaal uit Baarn meldde deze week dat de onderhandelingen met banken om aan extra krediet te komen steeds moeizamer verlopen. Hierdoor kan het gebeuren dat corporaties geen geld meer overhouden voor nieuwbouw.

Bouwvakkers

“Het is bijzonder laakbaar dat banken hun probleem met woningcorporaties uitvechten over de rug van huurders en bouwvakkers", zegt John Kerstens van FNV Bouw. "De bouwsector ligt al op z’n gat en dit maakt de situatie alleen maar nijpender."

De vakbond is op de hoogte van alvast een bouwbedrijf dat last heeft van de huidige onzekerheid. "Maar we willen nu een signaal afgeven, voordat het echt te laat is", aldus Kerstens.

Nieuwbouw

FNV Bouw wijst erop dat corporaties verantwoordelijk zijn voor de helft van de nieuwbouwproductie in Nederland, maar dat zonder de mogelijkheid om te investeren de bouw stilvalt.

"Een paar jaar geleden is er voor tientallen miljarden overheidsgeld in die clubs gepompt", zegt Kerstens over de financiële sector. "Laat ze dan nu niet duiken."

"Het is hoog tijd dat Mark Rutte de heren directeuren uitnodigt voor een stevig gesprek. Misschien kan hij hun geheugen wat opfrissen en ze vervolgens wijzen op hun verantwoordelijkheid.”