AMSTERDAM – Familiebedrijven maken zich fors meer zorgen over de winstgevendheid van hun eigen bedrijf en de beschikbaarheid van financieringsbronnen.

Dat blijkt donderdag uit de Familiebedrijven Barometer van Van Lanschot, die in april is uitgevoerd onder ruim 260 directeurgrootaandeelhouders (dga’s).

Ondernemers met kleinere bedrijven zijn vaker pessimistisch over de toekomst. Jonge ondernemers tot 40 jaar en dga’s van grotere bedrijven maken zich minder zorgen.

Tussen de 40 en 50 procent van de familiebedrijven verwacht een teruggang in de eigen branche en ook van de Nederlandse economie als geheel.

Lastendruk

Het vertrouwen van familiebedrijven in het Nederlandse ondernemersklimaat krijgt een flinke knauw, blijkt uit die peiling. De indexscores voor de beschikbaarheid van financiering en het politieke klimaat voor ondernemers staan lager dan ooit.

De grootste zorgpunten van de ondernemers blijven prijsconcurrentie, wet- en regelgeving, een grotere administratieve lastendruk en een beperktere beschikbaarheid van krediet. Daarnaast maken de ondernemers zich ook meer zorgen over de beschikbaarheid van personeel en verzuim.

Vier op de tien ondervraagde ondernemers vinden de bezuinigingen te hoog. Ruim 90 procent vindt de voorgestelde BTW-verhoging geen goed plan. De ondernemers tonen zich wel positief over de AOW-maatregelen en de aanpassingen rondom het ontslagrecht.

Nederland telt zo'n 260.000 familiebedrijven.