AMSTERDAM – De leden van FNV Bondgenoten hebben woensdag met instemming gereageerd op het plan voor een Nieuwe Vakbeweging, maar stellen wel een aantal voorwaarden. De vakbond wil de autonomie van verschillende sectoren in de vakbeweging loslaten.

Dit blijkt uit een eerste werkcongres in Utrecht.

''Dat is een geweldige versnippering die leidt tot vermindering van slagkracht'', aldus voorzitter Henk van der Kolk. Volgens FNV Bondgenoten is de versnippering niet wenselijk om krachtig te kunnen optreden tegen 'de MS Kunduz die met volle kracht op ons af komt'.

PvdA-politica Jetta Klijnsma heeft samen met enkele andere 'kwartiermakers' begin deze maand voorstellen gepresenteerd voor een hervorming van de vakcentrale FNV. Uit de plannen kwam naar voren dat ze in de Nieuwe Vakbeweging een verdeling in sectoren wil.

FNV Bondgenoten wil uiteindelijk toewerken naar verschillende sectoren, maar in eerste instantie als geheel instappen. ''Een heel nadrukkelijk uitgangspunt'', aldus van der Kolk.

Stap achteruit

Binnen de FNV wordt komende dagen gepraat over aanpassing van de voorstellen van Klijnsma. Op 11 juni komen de kwartiermakers met een aangepast voorstel, waar de vakbond zich op 18 juni opnieuw over zal buigen. Op 23 juni moet de Nieuwe Vakbeweging worden opgericht.

Ook de leden van Abvakabo FNV zullen woensdag hun oordeel geven over de plannen voor een Nieuwe Vakbeweging.

Van der Kolk noemt het oprichten van een autonome vereniging 'een stap achteruit'. ''We hoeven ons niet op te splitsen als we niet willen'', aldus Van der Kolk.

Verdeeld

Tot de oprichting van een nieuwe vakbeweging is besloten, nadat de FNV door interne onenigheid over het pensioenakkoord in een crisis was geraakt.

De FNV is intern sterk verdeeld over de oprichting van de Nieuwe Vakbeweging. Van der Kolk was een van de hoofdrolspelers in het conflict.