BRUSSEL - België zal de komende jaren een extra 11 miljard euro moeten saneren om in 2015 een begroting in evenwicht te bereiken. Dat blijkt uit de economische vooruitzichten 2012-2017 van het Federaal Planbureau van België.

In 2013 zijn voor 3 miljard euro saneringsmaatregelen nodig om de begrotingsdoelstelling te bereiken, namelijk een tekort van 2,15 procent van het bruto binnenlands product. Zonder bijkomende maatregelen blijft het tekort op 2,8 procent steken en op 2,5 procent in 2017.

Volgens afspraken mogen de EU-landen geen hoger begrotingstekort hebben dan 3 procent en moeten zij dit terugdringen tot hoogstens 0,5 procent.

Het Planbureau verwacht dat België dit jaar een recessie zal vermijden. De groei zou met 0,1 procent licht zijn. Voor volgend jaar wordt een economische groei verwacht van 1,4 procent.