AMSTERDAM – De top van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft woningcorporaties zoals Vestia jarenlang gestimuleerd om risicovolle financiële producten te kopen.

Dat bericht NRC Handelsblad zaterdag op basis van bronnen uit de sector en bankiers.

Het waarborgfonds staat borg voor leningen van woningbouwcorporaties en moest de financiële risico’s derivaten in de gaten houden, maar was daartoe volgens betrokkenen nauwelijks in staat. De meest complexe renteverzekeringen werden daardoor goedgekeurd.

“Sommige corporaties leverden geen informatie aan over hun derivatenposities. Het WSW had veel harder moeten optreden en er achteraan moeten gaan”, zegt een bron. Eerder meldde het NRC al dat de veelbesproken corporatie Vestia had geweigerd te rapporteren aan het WSW.

Vrijbrief

Grote banken als ABN Amro, Fortis, Deutsche Bank, Barclays en Credit Suisse kwamen langs op het WSW-kantoor in Hilversum om hun nieuwe producten te presenteren.

“Die bankiers kwamen gewoon langs om een soort vrijbrief te halen”, aldus een bankier die anoniem wenst te blijven. Doordat de circa 45 medewerkers van het WSW over te weinig financiële kennis beschikten, konden banken complexe en risicovolle producten verkopen die helemaal niet bij corporaties passen.

Een aantal banken zegt het waarborgfonds te hebben gewaarschuwd voor de producten. Het WSW wilde op dit moment niet reageren.