DEN HAAG - De AOW-leeftijd stijgt in 2035 door naar 68 jaar als de levensduur van Nederlanders blijft toenemen, zoals nu wordt verwacht.

Dat schrijft minister Henk Kamp (Sociale Zaken) donderdag in reactie op vragen van de Eerste Kamer over zijn wetsvoorstel om de AOW-leeftijd in 2020 te verhogen van 65 naar 66 jaar en vervolgens te koppelen aan de stijgende levensverwachting.

Een jaar geleden ging Kamp er nog van uit dat door de koppeling aan de levensverwachting de pensioenleeftijd in 2040 zou uitkomen op 68 jaar.

''Op basis van de huidige verwachtingen, zou de pensioenleeftijd in 2035 naar 68 gaan'', schrijft hij nu aan de Senaat.

Vergrijzing

Zowel regeringspartijen VVD en CDA als oppositiepartijen D66, GroenLinks en de ChristenUnie vragen Kamp naar de kritiek van de Raad van State. Deze meent dat het kabinet te laat begint met het verhogen van de pensioenleeftijd gezien de vergrijzing.

Maar volgens de VVD-bewindsman moeten niet alleen de overheidsfinanciën op orde worden gebracht, maar moet mensen ook een redelijke overgangstermijn worden gegund om zich te kunnen voorbereiden op de hogere AOW-leeftijd.

D66

Senatoren van D66 en GroenLinks twijfelen ook of de Eerste Kamer het plan van Kamp om de pensioenleeftijd te verhogen wel moet behandelen, omdat VVD en CDA met gedoogpartner PVV in het Catshuis op dit moment aan het onderhandelen zijn over extra maatregelen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Maar volgens de minister is het noodzakelijk dat zijn wetsvoorstel nu door de Senaat wordt behandeld.

Het plan van Kamp is gebaseerd op een moeizaam tot stand gekomen pensioenakkoord met werkgevers en de vakbeweging. Volgens de minister vinden de regering en de sociale partners ''het van belang om mensen in het land zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden over het pensioenstelsel''.

Interessant

De Eerste Kamerfractie van het CDA heeft minister Henk Kamp (Sociale Zaken) gevraagd hoeveel het oplevert als de AOW-leeftijd al vanaf 2013 wordt verhoogd in plaats van vanaf 2020, zoals de VVD-bewindsman voor ogen heeft. De CDA-senatoren hebben gevraagd wat het effect is als de AOW-leeftijd vanaf 2013 wordt verhoogd met drie maanden per jaar tot de leeftijd van 70 jaar is bereikt.

Het verzoek is interessant, omdat regeringspartijen VVD en CDA met gedoogpartner PVV in het Catshuis onderhandelen over extra maatregelen om de overheidsfinanciën op orde te brengen.