BRUSSEL - Pensioenfondsen krijgen geen uitzonderingspositie. Ze zullen net als verzekeraars in de toekomst grotere buffers moeten aanleggen.

Dat blijkt uit de samenvatting van het zogenoemde witboek van de Europese Commissie. Donderdag komt het dagelijks bestuur met de plannen over de toekomst van de pensioenfondsen.

De nieuwe plannen wijken af van de wensen van het kabinet. Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) gaf meerdere malen aan geen voorstander te zijn van de strengere regels.

Hij vreest dat het lastiger zal worden voor de fondsen om pensioen uit te keren. Kamp heeft woensdagochtend een debat in de Tweede Kamer over Europese zaken. Later deze week wordt hij verwacht in Brussel voor overleg met zijn Europese collega's.

Teleurgesteld

CDA-Europarlementariër Ria Oomen wilde woensdag alvast reageren op de uitgelekte plannen. Ze is teleurgesteld dat pensioenfondsen geen uitzonderingspositie krijgen voor het aanleggen van buffers.

''Grotere zekerheden zijn in deze tijd waarin de financiële sector onder druk staat niet te geven’’, aldus Oomen, die namens het Europees Parlement mede de onderhandelingen over de pensioenen voert.

Langer werken

Het dagelijks bestuur van de Europese Unie zal ook maatregelen invoeren die langer werken aantrekkelijker moeten maken. Daarnaast wil ze bij sociale partners nagaan hoe de pensioenleeftijd mogelijk herzien kan worden.

De commissie spreekt zich echter niet uit over de leeftijdsgrens. In Nederland gaat de AOW-leeftijd in 2020 omhoog van 65 naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar.

Er komen regels waardoor het makkelijker wordt voor werknemers om binnen de Europese Unie pensioenen mee te nemen als ze in een ander EU-land gaan werken. Bovendien wil de commissie dat de pensioenen in de lidstaten meer op elkaar gaan lijken.

AOW

Zo is er in veel landen geen aanvullend pensioen naast de oudedagsvoorziening, in Nederland de AOW genoemd. Daarnaast moeten burgers worden gestimuleerd nog individueel extra aanvullend pensioen op te bouwen via bijvoorbeeld een levensverzekering.

De oprichting van een Europees systeem moet het voor burgers makkelijker maken na te gaan hoeveel pensioen is opgebouwd.