DEN HAAG - Het begrotingstekort van de overheid loopt dit jaar naar verwachting op tot 4,5 procent van het bruto binnenlands product.

Dat is een verslechtering van 0,3 procent van het bbp ten opzichte van de cijfers die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde. Minister Jan Kees de Jager (Financiën) heeft dat dinsdag in de najaarsnota aan de Kamer geschreven.

De verslechtering van het tekort is een voortzetting van de trend van eerder dit jaar. In juni rekende het Centraal Planbureau voor dit jaar nog op een tekort van 3,7 procent.

Het kabinet ging bij de start vorig jaar oktober uit van een tekort van 4 procent. Ook de staatsschuld loopt dit jaar op, naar 65 procent van het bbp.

Belasting

Deze verslechtering wordt grotendeels veroorzaakt door lagere inkomsten uit belastingen. Bij de uitgaven zijn er tegenvallers in de sociale zekerheid (400 miljoen euro) en in de zorg (1,2 miljard).

Het kabinet heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de totale uitgaven niet boven het afgesproken plafond uitkomen.

 Behalve met lagere belastinginkomsten heeft De Jager ook te maken met grotere tekorten bij de lokale overheden. Een meevaller bij de rentelasten heeft juist een licht positief effect.

Crisis

De Jager stelt in en toelichting dat de Nederlandse economie het vooral door de Europese schuldencrisis moeilijk heeft. De lagere belastinginkomsten komen voor hem niet als een grote verrassing.

''Dat resulteert in een lichte stijging van het begrotingstekort. Maar ten opzichte van 2010 - toen het begrotingstekort uitkwam op 5,1 procent bbp - is er sprake van verbetering. Het kabinet werkt hard om de overheidsfinanciën op orde te brengen en het begrotingstekort verder terug te dringen, ook om aan de Europese afspraken te voldoen'', aldus De Jager.