AMSTERDAM – Er is alle reden voor het kabinet om de crisismaatregelen voor de bouw- en woningmarkt te verlengen. Dat stelt MKB-Nederland dinsdag.

Volgens de ondernemersorganisatie is de situatie in de sector nog niet hersteld en zijn ondernemers en consumenten gebaat bij meer vertrouwen.

Uit onderzoeken van ondernemers uit de sector zou blijken dat de maatregelen, waaronder het tijdelijk verlagen van de btw en de overdrachtsbelasting, een gunstig effect hebben.

Nationale hypotheekgarantie

MKB-Nederland dringt er bij de Tweede Kamer op aan de nationale hypotheekgarantie niet te verlagen en de dubbele lasten van woningeigenaren te blijven beperken.

Verder zou de lagere overdrachtsbelasting moeten blijven gelden en moeten banken flexibeler te werk kunnen gaan bij het verstrekken van hypotheken aan starters en ZZP’ers. Bovendien moet er geïnvesteerd worden in het energiezuiniger maken van woningen.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de woningmarkt tijdens de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken.