BRUSSEL - Na een marathonzitting van zo'n acht uur hebben de leiders van de eurozone een akkoord bereikt over de aanpak van de Europese schuldencrisis.

Van Rompuy zei na afloop van de vergadering dat de leiders van de EU met dit pakket ''de fundering van onze toekomst'' hebben gelegd.

De EU-president onderstreepte het belang van een reddingspakket. Niet alleen Griekenland, maar heel Europa leek in gevaar te zijn.

Ook José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, toonde zich verheugd met de maatregelen. ''Europa heeft laten zien dat het alles doet dat nodig is.''

Kwijtschelding

Een van de onderdelen is de kwijtschelding van de helft van de Griekse schulden door de bankensector. Ook wordt de slagkracht van het Europese noodfonds voor zwakke eurolanden versterkt tot 1000 miljard euro.

De lidstaten wilden de vuurkracht van het fonds vergroten zonder er daadwerkelijk extra geld in te storten. De slagkracht wordt vergroot doordat het fonds garanties afgeeft voor investeringen in staatspapier van zwakke eurolanden.

Ook zal er een 'speciaal potje' bij het Internationaal Monetair Fonds komen waar landen die veel financiële middelen hebben zoals China en Brazilië, geld in kunnen storten.

Italië

In de eindconclusie zijn ook teksten opgenomen over Italië. Het land moest de andere eurolanden overtuigen dat het werk maakt van de begroting en bezuinigingen doorvoert. Het was volgens Barroso niet voldoende om alleen goede wil te tonen.

''De sleutel is implementatie.'' Barroso sprak van ''heldere, duidelijk maatregelen die Italië zichzelf heeft opgelegd'' om zijn begroting op orde te brengen. De Europese Commissie is gevraagd om de voortgang in de gaten te houden.

Woensdagavond kort voor de eurotop hadden de leiders van alle 27 EU-lidstaten al een eerste succes geboekt. Zij verklaarden dat de banken een buffer moeten aanleggen. Met dat geld moeten banken de schokken van de schuldencrisis kunnen doorstaan.

Rutte

Premier Mark Rutte heeft het bereikte akkoord over een allesomvattende aanpak van de Europese schuldencrisis bestempeld als van groot belang.

''We hebben een hele grote stap gezet op ieder van de onderwerpen'', aldus de premier donderdagochtend na afloop van de top van de 17 eurolanden en het daaraan voorafgaande overleg van alle 27 EU-lidstaten.

Besluiten

''We hebben de goede besluiten genomen'', aldus Rutte. Hij verwees onder meer naar de afspraken over strengere begrotingsdiscipline.

De premier prees zich gelukkig met een passage in de slottekst waarin staat dat de lidstaten zich zullen houden aan de aanbevelingen van de Europese Commissie om financiële stabiliteit en economische groei te bevorderen.

Ook wil de commissie de rol van de verantwoordelijke commissaris versterken met scherper toezicht en extra handhaving. Dat is op verzoek van Nederland in de tekst opgenomen, aldus Rutte.

Griekenland

Ook over de verdere redding van Griekenland zijn afspraken gemaakt. Onder meer over de afwaardering die banken en verzekeraars op hun Griekse leningen moeten nemen. Volgens Rutte zijn de afspraken voldoende om de schuld van het Zuid-Europese land beheersbaar te houden.

Hij verwelkomde ook de versterking van het noodfonds voor zwakke eurolanden. ''Dat heeft nu de slagkracht van een bazooka gekregen'', aldus Rutte.

De premier sprak over een goede atmosfeer tijdens de gesprekken met collega-leiders. ''Het zijn allemaal professionele mensen met wel ieder zijn opvattingen'', aldus de premier doelend op de lange duur van het overleg.