AMSTERDAM – Griekenland zal pas van in 2013 kunnen herstellen van de economische neergang. De recessie in het land is ernstiger dan in juni nog was verwacht.

Dit heeft het team van experts van de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie en het Internationaal Monetair Fonds, de zogenoemde trojka, dat in Griekenland onderzoek doet naar de bezuinigingen en stand van het land dinsdag laten weten.

De trojka waarschuwde in zijn verklaring dat Griekenland niet aan zijn financiële doelstelling voor 2011 zal voldoen. Volgens de trojka hebben de autoriteiten belangrijke vooruitgangen geboekt, maar moeten er nog structurele hervormingen in de publieke sector plaatsvinden.

Wanneer de eurogroep en de IMF de aanbevelingen van de trojka zullen goedkeuren, zal een nieuwe tranche van 8 miljard euro (5,8 miljard van de EU-lidstaten, 2,2 miljard van het IMF) beschikbaar worden voor Griekenland. Waarschijnlijk zal dit in begin november door de ministers van Financiën van de eurolanden worden besloten.