AMSTERDAM – Het economisch herstel van de transportsector wordt geremd door de vaak late betalingen van opdrachtgevers. Dat meldt branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) dinsdag.

Van alle transportondernemers heeft 77 procent te maken met betalingen die te laat binnenkomen. Ongeveer een op de drie ondervindt als gevolg hiervan financiële problemen omdat de eigen betalingsverplichtingen in het geding komen.

Gemiddeld wordt de gangbare betalingstermijn van 30 dagen met 15 dagen overschreden. Ook komt het geregeld voor dat de betalingstermijn met maar liefst twee maanden wordt overschreden.

Voor 53 procent van de ondernemers geldt dat de termijn steeds langer wordt. In het ergste geval leidt dit tot faillissement.

Leningen

Bovendien hebben ondernemers binnen de sector toenemende moeite leningen bij banken af te sluiten. Hierdoor blijven nieuwe investeringen achter, wat het herstel van de sector niet ten goede komt.

Nu de economische ontwikkeling in de transportsector weer begint aan te trekken, bestaat er steeds meer behoefte aan het doen van investeringen in nieuw materieel en innovaties, aldus TLN.

"Veel van de kredietaanvragen worden getoetst aan de ‘magere' periode tussen de jaren 2007-2011 en getoetst aan het eigen vermogen. Er zijn op dit moment niet veel transportondernemers die gedurende deze periode goede financiële resultaten hebben behaald en tevens beschikken over een groot eigen vermogen", licht kredietspecialist Credion toe.