DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) met energiebedrijven afspreekt dat zij meer groene stroom gaan leveren.

Dat bleek woensdag tijdens een overleg over energie.

Het voorstel om aan energiebedrijven een zogenoemde leveranciersverplichting op te leggen, kan in elk geval rekenen op de steun van CDA, PvdA, VVD en D66.

Verhagen zelf was hierover al in gesprek met de sector. De aansporing uit de Kamer beschouwt hij dan ook als ''ondersteuning van beleid''.

Klimaatdoelstellingen

De groene eisen aan energiebedrijven zorgen ervoor dat Nederland beter in staat is om in de toekomst te voldoen aan Europese klimaatdoelstellingen. Zo moet 14 procent van het energieverbruik in 2020 duurzaam zijn opgewekt. Andere Europese doelstellingen hebben betrekking op het terugdringen van de uitstoot van CO2 en efficiënter omgaan met energie.

De sector staat niet onwelwillend tegenover de leveranciersverplichting, zo bleek eerder. Energie-Nederland, de organisatie van producenten en leveranciers van energie, zei eerder in september met Verhagen overeenstemming te kunnen bereiken. Verhagen beloofde de Tweede Kamer woensdag om voor Prinsjesdag te rapporteren over de voortgang.

Kolencentrales

Eerder deze maand verplichtte Verhagen kolencentrales, die relatief veel CO2 uitstoten, al tot het zogenoemde bijstoken van biomassa, zoals hout. Andere groene energie kan gehaald worden uit bijvoorbeeld wind, zon of via aardwarmte. Ook kunnen bedrijven groene stroom importeren.

Het voorstel om de leveranciersverplichting in te voeren, werd woensdag gedaan door CDA-Tweede Kamerlid Gerda Verburg. Samen met PvdA-Kamerlid Diederik Samsom pleitte ze eerder voor een nationaal energieakkoord.

Het was een de laatste optredens van Verburg in het parlement. De voormalige minister van Landbouw wordt binnenkort permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Wereldvoedselorganisatie FAO.