AMSTERDAM – De keuze van een werknemer om wel of niet op de fiets naar het werk te gaan, wordt slechts deels door kenmerken als kosten, weer en reisafstand bepaald. Ook individuele overwegingen en de sociale omgeving hebben invloed.

Dat blijkt uit het proefschrift van Eva Heinen, die woensdag promoveert aan de TU Delft. Naast het weer zijn onder meer het maken van tussenstops, vervoeren van spullen, dragen van een pak en werken op meerdere locaties factoren die meespelen in de dagelijkse keuze voor het vervoersmiddel. 

“Attitude van de werkgever en verwachtingen van collega’s spelen eveneens een rol”, stelt Heinen. “De kans dat iemand fietst, is groter als er op de werklocatie een inpandige fietsenstalling of een kleedruimte aanwezig is. Niet alleen vanwege de faciliteit op zichzelf, maar ook vanwege de positieve uitstraling richting de fiets.”

Milieubewustzijn

Daarnaast laat de werknemer persoonlijke overtuigingen op het gebied van direct nut, milieubewustzijn en veiligheid meewegen. 

De promovenda benadrukt dat verschillende groepen fietsers hun keuze op andere factoren baseren. Zo onderscheidt ze bijvoorbeeld incidentele en frequente fietsers, en parttime en fulltime fietsers.

Voorzieningen

Volgens Heinen kunnen werkgevers fietsen onder werknemers stimuleren door de voorzieningen voor andere vervoerswijzen te beperken en door zelf het goede voorbeeld te geven. 

Ook zou een werkgever een mailtje kunnen rondsturen met daarin de boodschap ‘morgen mooi fietsweer’ of iets met een soortgelijke strekking om het fietsen van en naar het werk te promoten.

Vergoeding

"Verder verhoogt een fietsvergoeding de kans dat mensen fietsen", laat Heinen desgevraagd nog weten. "Het moeten vervoeren van spullen vormt daarentegen juist een barrière."

"Werkgevers zouden meer kunnen sturen op bundeling van activiteiten gedurende de werktijd, zodat deze drempel om te fietsen op enkele dagen wegvalt", aldus de onderzoekster.