UTRECHT - Vakbond FNV Bondgenoten denkt met een alternatief plan meer zekerheid over pensioenen te bieden dan de vakbeweging, werkgevers en het kabinet vrijdag hebben afgesproken in het pensioenakkoord.

In het plan van de grootste FNV-bond staat onder meer dat ''uiteindelijk'' vastgehouden moet worden aan eisen voor pensioenfondsen om buffers op te bouwen, om de toekomstige pensioenuitkeringen veilig te stellen.

Bovendien moeten werkgevers nog steeds meebetalen met werknemers om tegenvallers op te vangen via bijvoorbeeld een hogere premie en bijstorten. Dat bleek dinsdag bij de presentatie ervan.

Bezorgd

Bondgenoten wil vasthouden aan ''een zo hoog mogelijke zekerheidsambitie''. De FNV-bond is bezorgd over het loslaten van de huidige eis dat tenminste 97,5 procent van de pensioentoezeggingen gegarandeerd moet worden.

De eisen voor dekkingsgraden van pensioenfondsen moeten zoveel mogelijk blijven en een reserve van 20 procent is nodig om schokken op financiële markten op te vangen.

Bondgenotenvoorzitter Henk van der Kolk typeerde het pas gesloten pensioenakkoord als ''vrijheid blijheid''.

Hij vreest dat met het loslaten van ambities veel pensioenfondsen in een negatieve spiraal terechtkomen door de behoefte van werkgevers om te besparen op pensioenkosten en de verleiding uitkeringen voor gepensioneerden zoveel mogelijk te corrigeren voor inflatie. Dit gaat volgens hem ten koste van pensioenen voor later.

Dilemma

Het dilemma bij pensioensparen is dat het bieden van zekerheid betekent dat strengere eisen worden gesteld aan de buffers van pensioenfondsen. Hierdoor kunnen fondsen minder risicovol beleggen en dat maakt de kans op winst en indexatie kleiner. Terwijl de vakbeweging juist hecht aan koopkrachtbehoud door pensioenen mee te laten stijgen met inflatie en de loonontwikkeling.

Verder is de FNV-bond boos over hoeveel ouderen met lager betaalde, vaak zwaardere, beroepen met de hogere AOW-leeftijd straks gekort worden op hun uitkering als ze toch op hun 65e willen stoppen met werken. Mensen zouden er 5 tot 10 procent op achteruitgaan.

Bondgenoten kondigde vorige week al aan zich te verzetten tegen het pensioenakkoord dat de vakcentrale FNV heeft gesloten met het kabinet en werkgevers. De FNV-bond legt het akkoord ook met een negatief advies voor aan de achterban.