DEN HAAG - Hoogopgeleide starters op de arbeidsmarkt krijgen de hoogste salarissen in de farmaceutische en chemische sector.

Academici verdienen daar gemiddeld ruim 38.000 euro bruto per jaar, hbo'ers 32.500 euro. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat werkgeversvereniging AWVN dinsdag naar buiten bracht.

In de sector 'overige zakelijke dienstverlening', waaronder bijvoorbeeld internet- en detailhandelsbedrijven vallen, liggen de starterslonen het laagst. Een beginnende academicus krijgt daar een gemiddeld jaarloon van bijna 32.000 euro, voor een hbo'er ligt dat bedrag op krap 30.000 euro.

Modaal

Begin 2011 begonnen veel academici en hbo’ers met een salaris rond of boven het modale Nederlandse inkomen van ongeveer 33.000 euro per jaar, aldus AWVN. Aan het onderzoek deden 62 ondernemingen mee, waarvan het gros meer dan vijfhonderd medewerkers heeft.

De werkgeversvereniging bekeek ook in welke delen van Nederland de salarissen voor starters het hoogst liggen. In Noord- en Oost-Nederland verdient een beginnende academicus gemiddeld bijna 36.000 euro per jaar, tegenover krap 34.000 in het westen en ruim 33.000 in het zuiden van het land.

Hbo'ers die aan het begin van hun carrière staan, krijgen juist in West-Nederland het meest betaald. Zij kunnen jaarlijks op een salaris van gemiddeld 32.000 euro rekenen.

Druk

AWVN verwacht de komende tijd een opwaartse druk op de beginsalarissen van hoogopgeleiden. ''De arbeidsmarkt wordt krapper en de strijd om het talent zal feller worden. Het zal ons niet verbazen als zich dat onder meer vertaalt in hogere aanvangssalarissen'', aldus AWVN-beloningsdeskundige Claartje van Ulden.