AMSTERDAM - Uit een ambtelijke notitie in bezit van Het Financieele Dagblad blijkt dat dat de afslanking van de overheid voor ligt op schema.

Eind 2011 moeten 12.000 voltijdbanen op ministeries en bijbehorende zelfstandige bestuursorganen zijn geschrapt. Het kabinet Balkenende IV gaf daartoe opdracht in 2007 met als doel om 630 miljoen euro te besparen.

Een meting in 2010 laat zien dat de teller op 11.485 staat, terwijl 2011 nog maar een paar maanden loopt. De vermindering in het kader van het Programma Vernieuwing Rijksdienst moet leiden tot een overheid die met minder ambtenaren kwalitatief beter werk levert.

Eind vorig jaar had de overheid bijna 144 duizend mensen in dienst. Dat is zonder de werknemers bij Defensie, politie en justitie. Bij politie en justitie, die zijn uitgezonderd van de sanering, groeide het personeelsbestand sinds een nulmeting in 2006 met 3900 mensen.