AMSTERDAM – De Nederlandse regering richt zich te veel op startende ondernemers. “Terwijl ondernemers die een bedrijf overnemen een veel belangrijkere rol spelen voor onze economie.”

Dat zegt dr. Lex van Teeffelen van de Hogeschool Utrecht. Hij deed een literatuurstudie naar de verschillen tussen starters, overnemers en opvolgers. Daaruit bleek onder meer dat ondernemers die een bedrijf overnemen gemiddeld ouder zijn en meer managementervaring hebben dan starters en opvolgers.

“Nederland doet het wat betreft starters geweldig vergeleken met andere landen. We horen bij de top van Europa en de wereld. De overheid heeft allerlei mooie stimuleringsprogramma’s”, licht Van Teeffelen toe.

Weinig

“Maar aan de economie dragen starters weinig bij”, aldus Van Teeffelen. Uit een van zijn eerdere onderzoeken blijkt dat startende ondernemingen een kleinere overlevingskans hebben. Na vijf jaar is 96 procent van de overnemers nog actief terwijl van de startende ondernemingen al de helft ter ziele is.

Verder zijn starters volgens hem weinig innoverend. Ze bieden producten of diensten aan die al bestaan. “Ook zijn het vaak zzp’ers en die leveren geen bijdrage aan de werkgelegenheid”, aldus de onderzoeker.

Investeren

Ondernemers die een bestaand bedrijf overnemen om verder te groeien, dragen volgens Van Teeffelen wel veel bij aan de Nederlandse economie. “Ze genereren meer omzet en winst, zijn innoverend door samenvoeging van onderdelen en zorgen voor werkgelegenheid. Kortom: ze doen het op alle fronten beter dan starters.”

Per jaar zetten zo’n 15.000 ondernemers hun bedrijf in de etalage. Met het oog op de vergrijzing zal dat aantal de komende jaren alleen maar toenemen. Zo’n 90 procent van de totale overnamemarkt wordt volgens Van Teeffelen op dit moment niet bediend.

Dat percentage betreft mkb-bedrijven met maximaal negen medewerkers in dienst. “Banken halen daar hun neus voor op. Het is veel werk en levert relatief weinig op. Banken tonen pas interesse bij de overname van een bedrijf met meer dan tien medewerkers, waar grotere bedragen in omgaan.”

Gemiste kans

De overheid investeert volgens Van Teeffelen weinig in de begeleiding van ondernemers die dergelijke mkb-bedrijven willen overnemen. “De Nederlandse regering zegt: ‘Daar moet de markt zelf voor zorgen’. Maar dat gebeurt niet.”

Daarmee doet de Nederlandse overheid het in vergelijking met andere landen "bedroevend", aldus Van Teeffelen. "In landen als Duitsland en Zweden is er meer aandacht voor overnemers en wordt het financieel aantrekkelijker gemaakt. Nederland staat echt onderin het rechterrijtje en dat is gezien de grootte van de markt een gemiste kans.”

Vervolgonderzoek

De profielen van starters, overnemers en opvolgers uit zijn onderzoek moeten meer inzicht geven in wat de verschillende groepen ondernemers nodig hebben.

Momenteel is Van Teeffelen bezig met een vervolgstudie om de bevindingen in de praktijk te toetsen. Hij verwacht dit najaar de resultaten te hebben.