AMSTERDAM - Steeds meer vrouwen wagen de sprong naar het ondernemerschap. In de periode 2000 tot en met 2009 is het aandeel vrouwelijke starters gegroeid van 25 naar 35 procent van het totale aantal starters.

Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau EIM. In abolute zin is het aantal vrouwelijke starters toegenomen van ongeveer 300.000 naar 350.000. Daarmee maken ze ongeveer 32 pocent uit van het totale aantal ondernemers.

Vrouwelijke ondernemers zijn vaak hoog of middelbaar opgeleid en behoorlijk innovatief. De helft van de vrouwelijke ondernemers werkt minstens 36 uur per week. Dit is ook het gemiddelde, omdat de helft die minder dan 36 uur werkt wordt gecompenseerd door een groot aantal ondernemers dat veel meer uren draait.

Winstgevend

Ze hebben in zeven op de tien gevallen een winstgevend bedrijf, maar blijven wat winstniveau betreft wel achter bij hun mannelijke collega's. De gemiddelde winst van de vrouwelijke ondernemer ligt rond de 60 procent van wat mannelijke ondernemers door de bank genomen in de wacht slepen.

Volgens de onderzoekers hangt het lagere winstniveau mogelijk samen met verschillende aspecten van het vrouwelijk ondernemerschap. Zo is slechts een kwart hoofdkostwinner binnen het gezin en vinden vrouwen het vooral belangrijk eigen baas te zijn, in plaats van primair gedreven te worden door groei.

Ook persoonlijke ontwikkeling en het vinden van een balans tussen werk en privé vormen vaak drijfveren om voor zichzelf te beginnen.

Kleinschalig

Daarnaast gaat het vaak om kleinschalige ondernemingen. Bijna zes op de tien vrouwen heeft geen personeel in dienst en ondernemingen die uit meer dan tien werknemers bestaan vormen maar tien procent van het totaal.

Ook zijn vrouwen vaker dan mannen actief in sectoren die minder winst opleveren. Vrouwelijke ondernemers zijn vooral te vinden in de sectoren handel en reparatie, zakelijke dienstverlening en overige dienstverlening.

Omzet

De omzet van vrouwelijke ondernemers valt overwegend (60 procent) in de categorie tot 50.000 euro per jaar. Ruim 70 procent boekt een omzet van minder dan 100.000 euro en 90 procent blijft onder de 500.000 euro. Zes procent behaalt meer dan een miljoen euro aan omzet.

Het aandeel ondernemers onder de vrouwelijke beroepsbevolking bedraagt zes procent. Hierin is sinds 2000 geen verandering gekomen. Bij mannen ligt dit percentage twee keer zo hoog. Dit verschil geldt voor alle leeftijdscategorieën.