AMSTERDAM - Van de zeven Nederlandse staatsbedrijven die gedeeltelijk zijn verzelfstandigd, is Schiphol er het slechtst in geslaagd de te hoge lonen van de directieleden te matigen.

Uit een brief van minister Jan Kees de Jager (Financiën) aan het parlement blijkt dat daar een loonmatiging werd bereikt van slechts 15 procent, weet Het Parool.

In de topsalarissen bij Connexxion is het meest gesnoeid, de loonmatiging blijkt daar 36 procent te bedragen.

Omdat de overheid niet volledig eigenaar is van de bedrijven kunnen zij niet gedwongen worden hun salarissen te matigen. Het Rijk zet de bedrijven echter wel, bijvoorbeeld via de raad van commissarissen, onder druk om dit te doen.

Naast de zeven bedrijven zijn bij andere staatsbedrijven die nog wel helemaal onder overheidstoezicht opereren, de belangen al in overeenstemming gebracht met de balkenendenorm, aldus de minister.