DEN HAAG - Het herstel van het Nederlandse bedrijfsleven zet in het vierde kwartaal door, na een kleine onderbreking in het voorgaande kwartaal.

Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde Conjunctuurenquête Nederland (COEN), een gezamenlijk onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Kamers van Koophandel, het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid en de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

Volgens de onderzoekers trekt de vraag naar personeel aan. ''Voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis neemt het bedrijfsleven ook meer personeel aan dan het laat afvloeien'', aldus het rapport.

Export

Ook de productie en het aantal orders bij toeleveranciers vertonen een stijgende lijn. Het herstel is voor een belangrijk deel te danken aan de export.

Ondanks het herstel is de winstgevendheid in het afgelopen kwartaal niet verbeterd. Ook de investeringen nemen nog niet toe. Wel verwachten meer ondernemers in 2011 te gaan investeren.

Het economisch herstel is het sterkst in de industrie, detailhandel, groothandel en zakelijke dienstverlening. De bouw blijft kampen met teruglopende omzetten.