AMSTERDAM – Het financieel vermogen van Nederlandse huishoudens is de afgelopen kwartalen fors hersteld en bevindt zich nu op recordhoogte. Dat schrijft het Economisch Bureau van ING donderdag.

Onzekerheid is daarvoor een belangrijke oorzaak. Huishoudens hebben de afgelopen periode hard gespaard. Het spaartegoed is toegenomen tot 290 miljard euro. Dat is gemiddeld 40.000 euro per huishouden.

Wel zou de spaardrift van huishoudens de komende tijd kunnen afnemen, denken de economen.

Het netto vermogen van huishoudens is in 2010 gestegen naar een recordhoogte van 2700 miljard euro. De toename in de eerste helft van dit jaar bedroeg 60 miljard euro of 8500 euro per huishouden. Met netto vermogen bedoelt ING bezittingen inclusief pensioenvoorzieningen min schulden.

Schuld

De waarde van de financiële bezittingen zoals eigen woningen leverde met een plus van 70 miljard euro de belangrijkste bijdrage. Ook betaal- en spaartegoeden en pensioenvoorzieningen lieten een stijging zien. De omvang van het effectenbezit toonde daarentegen een kleine afname.

De schuld van huishoudens nam tegelijkertijd met maar 9 miljard euro toe. “Dit is een weerspiegeling van de zwakke huizenmarkt. In lijn met de lagere verkoopaantallen zijn dit jaar relatief weinig nieuwe hypotheken afgesloten”, verklaart ING.

Perspectief

De stijging van het vermogen naar recordhoogte moet volgens de economen wel in perspectief worden geplaatst. Mensen zetten meer geld opzij vanwege onzekerheid over pensioenen en aankomende bezuinigingen.