DEN HAAG - Nederlandse bedrijven zijn waarschijnlijk niet minder corrupt dan bedrijven uit andere landen. Dat zei Darren Tapp, partner bij accountants- en adviesorganisatie PricewaterhouseCoopers (PwC), maandag tijdens een symposium over corruptie in Den Haag.

Nederlandse bedrijven zijn erg actief in opkomende markten als India, Brazilië, Rusland, China en Afrikaanse landen, waar corruptie meer voorkomt dan in geïndustrialiseerde landen.

Volgens Tapp is er geen enkele reden om aan te nemen dat Nederland minder betrokken zou zijn bij corruptiepraktijken dan andere landen.

''In bepaalde landen wordt bedrijven gevraagd geld aan een ambtenaar te betalen om een overheidsopdracht in de wacht te kunnen slepen’’, vertelt Tapp. ''En in sommige landen is het heel gebruikelijk dat douaneambtenaren bedrijven om geld vragen voor het vrijgeven van hun goederen.’’

Risico

Bedrijven lijken zich meer en meer bewust te worden van het risico van corruptie, maar ondernemen niet allemaal actie. Ze zouden er volgens Tapp goed aan doen om een helder anti-corruptiebeleid te hanteren en de risico’s te minimaliseren. Door deze in kaart te brengen en businesspartners grondig te screenen.

Veel bekende gevallen van Nederlandse bedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie zijn er niet, meent Tapp. Hij noemt een handvol bedrijven waaronder Saybolt International en Organon, een voormalige tak van AkzoNobel. AkzoNobel betaalde in dit kader een boete aan de Amerikaanse toezichthouder.

Boetes

De meeste boetes zijn afkomstig van de Amerikaanse toezichthouder, die omkoping en corruptie hard aanpakt, aldus Tapp. Ook in Engeland zit er strenge regelgeving aan te komen; een nieuwe wet tegen omkoping wordt in april van kracht. Niet-Britse bedrijven moeten hiermee net zo hard rekening houden, waarschuwt Tapp.

''Nederland zal zijn regelgeving over corruptiebestrijding in lijn moeten brengen met de Amerikaanse en Engelse anti-omkoopwetgeving’’, zegt Paul Arlman, voorzitter van symposiumorganisator Transparency International Nederland (TIN).

Om beter inzicht te krijgen in integriteit en corruptie in Nederland start TIN vanaf januari een onderzoek in dertien sectoren van de Nederlandse samenleving. Eind 2011 moet dit klaar zijn.