AMSTERDAM – Een geschiedenisstudent uit Utrecht heeft in het Westfries Archief in Hoorn het oudst bekende aandeel ter wereld gevonden. De vondst is vanaf vrijdag in het Westfries Museum te zien.

De student deed

onderzoek

voor zijn scriptie. Het

aandeel

is op 9 september 1606 in Enkhuizen uitgegeven door de Verenigde Oost-Indische Compagnie.

Het staat op naam van Pieter Harmenszoon, die het 404 jaar geleden voor 150 gulden heeft gekocht.

Het waardepapier van de VOC is 3 weken eerder uitgegeven dan het aandeel dat tot nu toe als oudste gold.

Lening

Toen de student, de 25-jarige Ruben Schalk, het document voor het eerst bestudeerde, dacht hij dat het om een lening ging. ‘’Het document viel me direct al op’’, zegt Schalk in een video. ‘’Het is opmerkelijk dat er uit die tijd een klein gedrukt papiertje bestaat.’’