AMSTERDAM - Bijna 80 procent van de werkgevers vindt dat werknemers recht hebben op een ontslagvergoeding, maar meer dan de helft wil een versobering. Dat blijkt uit onderzoek van Mercer en Centraal Beheer Achmea onder 1200 werkgevers.

Werkgevers vinden dat bij versobering rekening gehouden moet worden met hun inspanningen op het gebied van opleiding. Een kwart wil alleen ontslagvergoeding betalen als er sprake is van verwijtbare schuld van de werkgever.

Slechts 18 procent is het eens met het wetsvoorstel waarin de ontslagvergoeding wordt beperkt tot maximaal een jaarsalaris voor werknemers die meer dan 75.000 euro per jaar verdienen.

Ruim 36 procent wil de ontslagregels ongewijzigd laten, 20 procent wil helemaal af van de vergoeding bij ontslag.

Sparen

Een klein aantal werkgevers wil ontslagvergoeding vervangen door een bedrag dat werkgever en werknemer samen bijeen sparen. Dat bedrag kan dan aangesproken worden voor opleidingen en aanvulling op de WW na ontslag.

44 procent vindt aanpassing van de WW noodzakelijk, de meerderheid is voor een verkorting van de uitkeringsduur.

Reorganisatie

Van de ondervraagde werkgevers heeft 30 procent recent een reorganisatie doorgevoerd, waarbij sprake was van gedwongen ontslag. 40 procent van hen heeft het ontslagbeleid afgestemd op de verwachte hoogte van de ontslagvergoeding.

Bijna de helft van de werkgevers helpt zijn oud-werknemers niet bij het zoeken naar nieuw werk.