DEN HAAG - Van TNT Post is over een paar jaar nog slechts een deeltijdbedrijf over.

Dat is het uiteindelijke resultaat van de grootscheepse reorganisatie waarvoor het postbedrijf zich geplaatst ziet. Dit zei directeur TNT Post Harry Koorstra maandag in een toelichting op de plannen, waarbij elfduizend arbeidsplaatsen komen te vervallen.

Snelle marktveranderingen confronteerden TNT Post de afgelopen jaren met een grote vermindering van de postvolumes. ''Sinds het jaar 2000 is 30 procent van het volume weggeslagen. Dat is een derde van het postbedrijf'', schetste Koorstra het probleem.

Internet

Koorsta wijt deze klap voor twee derde aan de opkomst van internet. Toenemend gebruik van e-mailverkeer door particulieren en bedrijven vervangt steeds meer de gewone brief of rekening. Internet is weliswaar ook aanjager voor een groei in het pakjesverkeer via bestellingen online, maar dit compenseert het volumeverlies bij het postbedrijf bij lange na niet.

TNT Post heeft verder last van felle concurrentie op de postmarkt door de liberalisering per 1 april 2009. Concurrenten als Sandd en Selekt Mail werken voor gemiddeld veel lagere tarieven. Deze bedrijven conformeren zich ook niet aan de postsector-cao en betalen hun medewerkers stukloon.

Reorganiseren

TNT Post heeft door deze ontwikkelingen al meerdere reorganisaties achter rug. Het bedrijf zag het aantal voltijdsbanen de afgelopen tien jaar teruglopen van 31.000 naar 20.000. De constante veranderingen in de markt nopen het postbedrijf nu verder te ''downsizen'' tot deeltijdbedrijf. Uiteindelijk blijven in 2012 ongeveer 13.000 voltijdsbanen over. ''Dat wordt wel het eindplaatje'', zei Koorstra.

Het postbedrijf wil dan veel flexibeler zijn. De fulltime-postbode bestaat tegen die tijd niet meer. Ervoor in de plaats komen postbezorgers. Deze parttime-medewerkers bezorgen alleen nog al voorgesorteerde post, gedurende 10 tot 15 uur per week. Het sorteren is voor een groot deel overgenomen door machines, het aantal sorteercentra gaat terug van twaalf naar zes. Het bedrijfsmodel gaat daarmee op de schop, aldus Koorstra.

Plicht

Verder wil de directie naar drie bezorgdagen in plaats van de huidige zes. Voorlopig is het bedrijf nog gebonden aan het wettelijk verplichte bezorgmodel van zes keer per week voor particulieren. ''Bedrijvenpost heeft genoeg aan drie dagen per week'', volgens Koorstra. ''Daar hangt dan ook een ander prijskaartje aan.''

Afgelopen vrijdag kregen de medewerkers van TNT-Post een brief van de directie waarin de maatregelen staan aangekondigd. De directie denkt dat ongeveer de helft van het aantal banen dat moet verdwijnen via natuurlijk verloop is te realiseren.

Sociaal plan

Voor de andere helft ligt een sociaal plan klaar waarbij het bedrijf zich sterk maakt zoveel mogelijk mensen van werk naar werk te helpen. De ondernemingsraad (OR) van TNT Post vreest echter dat vooral veel oudere medewerkers de dupe zullen zijn, omdat ze minder kansen op de arbeidsmarkt hebben.

Eerder kwamen de vakbonden en TNT nog een nieuwe cao overeen. Gedwongen ontslagen zouden uitblijven als de werknemers genoegen namen met minder loon.

De vakbondsleden wezen dat voorstel echter af. De aankondiging van het schrappen van duizenden arbeidsplaatsen was daarmee een feit.