AMSTERDAM – Het effect dat het opdoeken van kleine bedrijven heeft op de werkgelegenheid is relatief fors. In 2009 waren meer dan 76.000 mensen betrokken bij de beëindiging van dergelijke ondernemingen, ongeveer vier procent van het totaal aantal werknemers in het kleinbedrijf.

Dat blijkt maandag uit een onderzoeksrapport van EIM en het ministerie van Economische Zaken. Het omzetverlies ten gevolge van het beëindigen van kleine bedrijven bedroeg vorig jaar zo’n 1,6 miljard euro, ongeveer een procent van de totale omzet in de sector. Zogenoemde kleine bedrijven tellen hooguit tien werknemers.

De meeste ondernemers die met hun bedrijf gestopt zijn, hebben niet overwogen de onderneming te verkopen of over te dragen. Elf procent heeft dit wel geprobeerd, maar is er niet in geslaagd.

Actief

Van de ondernemers die afstand hebben gedaan van hun bedrijf is bijna een op de vijf nog steeds actief als ondernemer in een of meer andere bedrijven. Dat geldt vooral voor de jongere onder hen.

Het economische verlies als gevolg van het beëindigen van bedrijven is wel beperkter dan gevreesd, aldus het onderzoek. Het blijkt vaak te gaan om ondernemingen die toch niet langer rendabel waren.

Het economisch verlies in de vorm van gederfde winst of verlies aan kapitaal is dan ook relatief beperkt. Bovendien hebben de voormalige eigenaren na het stopzetten van hun bedrijf meestal een andere bron van inkomsten.