PARIJS - De werkloosheidsuitkering WW zou verkort moeten worden tot een jaar, behalve in tijden van economische crisis. Dan zou de uitkering weer twee jaar mogen duren. Adjunct-secretaris-generaal Aart de Geus van de OESO steunt dat idee, dat recent is geopperd door UWV-topman Joop Linthorst.

''Ik geloof dat zo'n systeem kan werken'', zei De Geus, voormalig minister van Sociale Zaken, donderdag tegen het ANP.

''Met een WW-termijn van een jaar loopt Nederland internationaal meer in de pas met andere landen. En een 'ventiel' naar een periode van twee jaar vind ik sociaal een goed idee. Want het is niet zo sociaal om bij een crisis geld weg te halen bij werklozen.''

Een verkorting van de WW in goede tijden prikkelt werklozen om sneller een baan te zoeken. ''De WW is een station, geen plaats voor langparkeren.''

Ontslagbescherming

De Geus pleit verder dat een nieuwe regering in Nederland zo snel mogelijk de ontslagbescherming vermindert. ''Als je het nuchter bekijkt is Nederland een van de landen met de strengste regels tegen ontslag van alle landen van de OESO." Volgens hem zullen werkgevers eerder nieuw personeel aannemen als ze er weer makkelijker van afkunnen.

Nu zijn het veelal uitzendkrachten die als eersten moeten vertrekken. Om een tweedeling in de samenleving te voorkomen, zouden ook de werknemers die al lang in dienst zijn makkelijker aan de deur gezet kunnen worden. ''Wij zitten in Nederland erg vast aan het patroon dat er weinig beweging is in de loopbaan. Mensen blijven lang in vaste dienst, vooral bij de overheid.''

Recessie

De Geus geeft toe dat de ontslagbescherming heeft geholpen om de werkloosheid laag te houden bij de recessie. ''Het dempt de recessie, maar straks dempt het ook de opleving.''

De oud-minister maant Nederland verder tot voorzichtigheid bij drastische ingrepen in de aftrek voor hypotheekrente. Een ingreep kan veel effect hebben op de huizenmarkt en dat kan de economische groei aantasten.''

Kilometerheffing

Tegelijk breekt hij een lans voor de Nederlandse kilometerheffing, een plan dat recent door zijn partijgenoot minister Camiel Eurlings (Verkeer) juist is begraven.

''Nederland is zó vol, er moet iets gebeuren. In weinig Europese gebieden reizen de mensen zo weinig met de trein als in de Randstad'', aldus De Geus, die vreest dat de files weer een enorm probleem worden als de economie opleeft.

AOW

Adjunct-topman Aart de Geus van de OESO vreest dat Nederland de AOW-leeftijd te laat verhoogt. ''Wat dreigt is dat we alleen maatregelen nemen voor een volgende generatie en die pas na de komende kabinetsperiode tot effect komen'', zei de oud-minister van Sociale Zaken De Geus donderdag.

Hij reageerde op een AOW-akkoord dat nabij is tussen vakbonden en werkgevers. Net als de overheid gaat dat akkoord uit van een verhoging naar 66 jaar in 2020 en naar 67 in 2025. Daarna zou deze leeftijd elke vijf jaar worden getoetst.

Een snelle verhoging is volgens hem nodig om de kosten van de vergrijzing in de hand te houden. ''We moeten oppassen dat de maatregelen niet te veel op termijn zetten'', zegt De Geus (CDA). ''Het dreigt nu te veel met horten en stoten te gaan.''