DEN HAAG - Minister Eimert van Middelkoop (Integratie) stelt over dit jaar 7 miljoen euro beschikbaar aan werkgevers die hun (allochtone) personeel helpen hun Nederlands op peil te brengen.

Tot uiterlijk 31 oktober kunnen werkgevers een subsidieaanvraag indienen.

Ze kunnen in aanmerking komen door de inrichting van een leslokaal op de werkvloer, het gebruik of de aanschaf van lescomputers en het bieden van ruimte aan de werknemer om onder werktijd de taal te leren.

De bijdrage is 1000 euro per deelnemer, met een maximum van 25.000 euro per werkgever, aldus het ministerie maandag.