PEKING - De Chinese premier Wen Jiabao zei zondag dat China niet zal toegeven aan internationale druk om de Chinese munt, de yuan, te versterken.

Volgens Jiabao was de stabiliteit van de yuan, temidden van devaluaties van andere grote munteenheden, het afgelopen jaar positief voor de internationale gemeenschap.

''Ik heb tegen buitenlandse vrienden gezegd: je vraagt ons om de yuan te herwaarderen, terwijl je tegelijkertijd allerlei protectionistische maatregelen neemt. Eigenlijk probeer je China's ontwikkeling te beperken.''

Jiabao deed zijn uitspraken tegenover het Chinese staatspersbureau Xinhua.

Handelspartners
De waarde van de Chinese munt, die gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar, is een van de belangrijkste strijdpunten tussen China en zijn Westerse handelspartners.

Door de waarde van de yuan kunstmatig relatief laag te houden, stimuleert China de eigen export.