AMSTERDAM - Europeanen zijn als gevolg van de recessie massaal minder uren gaan werken sinds het tweede kwartaal van 2008.

Bedrijven hebben bovendien niet alleen in de uren van fulltimers gesnoeid, maar maken ook meer gebruik van parttimers, zo blijkt uit cijfers van Eurostat.

Werknemers met een voltijdaanstelling werken nu gemiddeld 48 minuten per week minder in de eurozone. In het tweede kwartaal van 2008 bracht personeel nog 40,8 uur per week op de werkvloer door, dit jaar was dat 40 uur. Tussen 2007 en 2008 steeg het aantal gewerkte uren per week juist met 18 minuten.

Nederland
Nederlandse werkgevers hebben hun personeel gemiddeld 18 minuten per week afgesnoept. Estland spant echter de kroon, met anderhalf uur. Luxemburg en Letland vormen een uitzondering; hier is de omvang van de werkweek toegenomen met respectievelijk een uur en zes minuten.

In Estland, Ierland en Litouwen is het aantal parttimers het hardst gestegen. Nederland is nog altijd kampioen deeltijdwerk, bijna de helft van de beroepsbevolking werkt minder dan 35 uur per week. Het aandeel parttimers is op jaarbasis gestegen met een procentpunt.

Vooral mensen met tijdelijke contracten zijn kwetsbaar. Europa telt 6,3 procent minder werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst, terwijl het aantal werkenden met een contract voor onbepaalde tijd met 1,3 procent is gedaald.

Laagopgeleid
Ook laagopgeleiden hebben het zwaar te verduren. Zij zijn vaak werkzaam in sectoren die het hardst getroffen zijn, zoals de auto-industrie en de bouw. De werkgelegenheid voor hoogopgeleiden steeg het afgelopen jaar tegen de trend in.

Ondanks de moeilijke arbeidsmarkt slagen mensen er nog altijd in een nieuwe baan te vinden. In het tweede kwartaal van 2008 veroverden drie miljoen mensen in Europa een nieuwe functie. In dezelfde periode dit jaar waren dat er nog bijna 2,4 miljoen. Vooral jongeren komen moeilijker aan een nieuwe baan.