AMSTERDAM - De Tweede Kamer houdt moeite met de positie van ongeregistreerde samenwoners in de nieuwe successiewet, de wet voor de belasting op erfenissen.

Een voorstel van D66 om de wet leefvormneutraal, oftewel onafhankelijk van juridische status, te maken, wordt positief ontvangen in de Tweede Kamer.

De partij wil af van wat zij noemt de 'juridisering van de liefde'. Binnen de huidige wet vallen stellen, naast het huwelijk en geregistreerd partnerschap, al onder een voordelig tarief bij vijf jaar ongeregistreerd samenwonen.

In de nieuwe successiewet, een plan van staatssecretaris De Jager (Financiën), zullen deze stellen zich echter moeten laten registeren bij de notaris. Alleen geregistreerde partners en kinderen vallen onder de laagste tariefgroep.

"Ongeregistreerd samenwonenden vallen in het plan van het kabinet buiten de boot en moeten fors meer erfbelasting betalen", aldus D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya.

Principekwestie
Volgens Koser Kaya gaat het om een principekwestie. "De Jager gebruikt budgettaire argumenten om de voorstellen vanuit de Kamer af te wijzen."

"Hij zou moeten erkennen dat er verschillende samenlevingsvormen zijn en dat de overheid niet mag bepalen hoe mensen samenleven. De nieuwe wet mag daartussen geen juridisch onderscheid maken."

Ze pleit er daarom voor dat stellen die vijf jaar samenwonen ook onder de laagste tariefgroep vallen.

Niet duurder
Volgens de D66-politica heeft een berekening van het ministerie van Financiën uitgewezen dat haar plan de wetswijziging niet duurder maakt. "Omdat mensen anders gedwongen worden om een gang naar de notaris te maken heeft de maatregel voor de overheidsfinanciën geen gevolgen."

"Ik ga er daarom vanuit dat een meerderheid van de Tweede Kamer voor mijn voorstel zal stemmen." Diverse partijen hebben volgens Koser Kaya al aangegeven sympathiek tegenover het voorstel van D66 te staan.

Notariskosten
Experts wezen er al eerder op dat samenwoners met een verworven fiscaal recht hoge notariskosten zullen moeten maken om hun recht te behouden. Bovendien zouden meer mensen naar de notaris moeten dan de staatssecretaris voorstelt.

Diverse partijen in de Tweede Kamer pleiten er daarom ook voor om een overgangsregeling in te stellen, zodat samenwonenden niet massaal naar de notaris hoeven zodra de wet in werking treedt.

De VVD pleit voor een ruime overgangstermijn van minstens twee jaar. De Jager wil voorlopig niet verder gaan dan één jaar om de samenwoners hun relatie notarieel te laten bezegelen.